Som Formació online

Manipuladors d'aliments

Inici

04

Abril

2018

Final

04

Maig

2018

Hores

15

80€
Inscripció

Objectius del curs

 • Fomentar l'ús de les bones pràctiques de manipulació per incrementar la qualitat dels productes.
 • Formar el personal en matèria d'higiene alimentària per obtenir coneixements i tenir consciència dels riscos d'una manipulació incorrecta i un processament deficient dels productes.
 • Prevenir toxiinfeccions alimentàries i comprendre els motius pels quals es produeixen.
 • Motivar el personal manipulador perquè, amb els coneixements adquirits sobre higiene, millorin les seves funcions habituals.
 • Estimular i implicar el personal en la manipulació correcta dels aliments i remarcar la importància de la seva tasca en la qualitat dels productes i serveis de l'empresa.
 • Revisar els conceptes APPCC amb tots els treballadors.

Contingut

Contingut (comerç minorista).

Capítol 1: Perills associats als aliments.

 • Perills físics, químics i biològics.
 • Principals malalties alimentàries.
 • Microorganismes. Definició. Factors de creixement. Vies de transmissió.

Capítol 2: Actitud dels manipuladors d'aliments. BPM.

 • Bones pràctiques de manipulació.
 • Requisits dels manipuladors d'aliments.

Capítol 3: Higiene preventiva en el procés.

 • Condicions de transport dels aliments.
 • Manteniment de la cadena de fred dels aliments.
 • Característiques dels vehicles encarregats del transport d'aliments.
 • Condicions de recepció i emmagatzematge dels aliments.
 • Mètodes de conservació (refrigeració i congelació).
 • Característiques de les instal·lacions.
 • Manipulacions permeses i prohibides amb els aliments.
 • Elaboració dels aliments.
 • Condicions d'exposició i venda.

Capítol 4: Prerequisits del sistema APPCC.

 • Pla de potabilitat de l'aigua.
 • Programa de neteja i desinfecció.
 • Definicions i conceptes d'higiene, neteja i desinfecció.
 • Principals factors que afecten la neteja i la desinfecció.
 • Etapes del procés d'higienització.
 • Programa de neteja i desinfecció.
 • Pla DD. Eliminació de residus. Desinsectació i desratització.
 • Pla de formació.
 • Pla de control de proveïdors.
 • Pla de traçabilitat.

Contingut (restauració col·lectiva).

Capítol 1: Perills associats als aliments.

 • Perills físics, químics i biològics.
 • Principals malalties alimentàries.
 • Microorganismes. Definició. Factors de creixement. Vies de transmissió.

Capítol 2: Actitud dels manipuladors d'aliments. BPM.

 • Bones pràctiques de manipulació.
 • Requisits dels manipuladors d'aliments.

Capítol 3: Higiene preventiva en el procés.

 • Recepció.
 • Transport a l'interior de la instal·lació.
 • Emmagatzematge de primeres matèries.
 • Elaboració dels aliments (elaboració en fred, calent, descongelació).
 • Manteniment en fred / manteniment en calent / reescalfament.
 • Exposició.
 • Distribució i/o venda.
 • Etiquetatge dels aliments.

Capítol 4: Sistema APPCC en restauració col·lectiva.

 • Concepte i principis APPCC.
 • Pràctica APPCC aplicada al sector.

Capítol 5: Prerequisits del sistema APPCC.

 • Pla de potabilitat de l'aigua
 • Programa de neteja i desinfecció
 • Definicions i conceptes d'higiene, neteja i desinfecció
 • Principals factors que afecten la neteja i la desinfecció
 • Etapes del procés d'higienització
 • Programa de neteja i desinfecció
 • Pla Control de plagues.Desinsectació i desratització.
 • Pla de formació
 • Pla de control de proveïdors
 • Pla de traçabilitat
 • Pla de manteniment
 • Pla de Gestió de residus
 • Alèrgens alimentaris i substàncies que provoquen intoleràncies
 • Pla de control de temperatures

Perfil dels ponents

Biotecnal S.A.

Empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya per impartir programes de formació destinats els manipuladors d'aliments, inscrita en el Registre d'entitats de formació, en compliment de la legislació vigent, amb número 00019/CAT. 


Inici

04

Abril

2018

Final

04

Maig

2018

Hores

15

80 €

Bonificable

Inscriu-te a aquest curs
|

Els nostres alumnes van opinar del curs

Muy útil, uno pone en práctica acciones que son sabidas pero que a veces no se tienen en cuenta.

2014-12-03


Tens algun dubte?

902448448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar